1

Det er tid for årets lisensaksjon.

I desse dagar mottek de nokre ord frå oss som står bak  dugnadsprosjektet Radio Luster.

Den frivillige lisensen på kr 200,- som me no inviterar alle til å betale er viktig for oss som står bak dette. I tillegg til den økonomiske hjelpa dette er, så er det ein viktig motivasjonsfaktor for framtidig arbeide.


Vårt bankgironummer er 3785 07 03869I tillegg til den vanlege bankgiroen er det også mogeleg å betale lisensen med 


Slik gjer du om du har vipps på telefonen din:


Logg inn på vipps

Trykk på "Kjøp og betal"

Skriv 129510 eller Radio Luster i søkefeltet.

Trykk på Radio Luster og deretter "Se alle produkt".

Velg deretter 1 stk Frivillig lisens og gå til betaling.


Alle som har betalt innan me avsluttar aksjonen etter nyttår er med i trekkingen av ein DAB/FM/NETTRADIO


Radio Luster     Rådhusvegen 5       6868 Gaupne.          Tlf. 57 68 14 10              E-post: post@radioluster.no                      Nettansvarleg     Finn Skare