Årsmøte i Radio Luster.

 

Radio Luster inviterar medlemmane til årsmøte den

27.01.2018 kl 19.00 på Gaupnetunet.

 

Frivillig lisens er rekna som medlemskontinent for Radio Luster

og alle som har betalt har møte og stemmerett på årsmøtet.

 

Sakliste:

 

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av ordstyrar og sekreter
  3. Årsmelding frå styret
  4. Årsmelding frå ansv.red.
  5. Godkjenning av reknskap 2017
  6. Godkjenning av budsjett 2018
  7. Val av styre.
  8. Val av revisor

 

 

Etter årsmøtet vert det medarbeidarmøte for val av ansvarleg redaktør for 2018

 

 

Ca kl 20.00 vert kvelden avslutta med middag og påføljande sosialt samvære.

 

 

Finn Skare May Iren Lund

styreleiar ansv.red.