Gunnars

Gunnars kjøkenmusikk

 

Her finn du alle programma "Gunnars kjøkenmusikk". Programma blir til rundt Gunnar Fossen sitt kjøkenbord og musikken er henta frå Gunnar sitt imponerande musikkarkiv.

 

Nytt program kvar fredag kl 21.40 til ca 22.00. Sidan vert det sendt i reprise kvar dag kl 21.40 til 22.00

 

 

2014

 

 

 

2018