Medarbeidarar:

Me sender på føljande frekvensar:

 

Gaupne:

Molden

Fortun:

Vigdal:

Bjørkhaug:

Veitastrond:

107,6

104,4

107,8

102,2

105,3

105,9 ( ute av drift)

Studiolokala til Radio Luster finn du i Gaupne i Pyramiden Kjøpesenter, 2. etasje.

 

 

Telefon:

57681410

 

E-post:

post@radioluster.no

 

Heimeside:

radioluster.no

 

Postadresse:

Radio Luster

Rådhusvegen 5

6868 Gaupne

 

Bankkonto:

3785 07 03869

 

Org. nummer:

986 723 714

 

Vipps:

129510

 

Styret:

Finn Skare (Leiar)

Kjell Olav Ugulen (Nestleiar)

Olfert Øvrebø (Økonomileiar)

Steinar Teigen

Gaute Timberlid Teigen

 

Ansvarleg Redaktør:

May Iren Lund

 

 

Asbjørg Ormberg

Erling Eide

Steinar Teigen

Gaute T. Teigen

Kjell Opheimshaug

Kristen Ormberg

Maria Kalhagen

Erling Eide

May Iren Lund (ansv.red.)

Finn Skare

Kjell Olav Ugulen

Linda Watten

Astrid Martinsen

Halvard Johan Bolstad

Mia Alme

Edvin Flati

Joel Vatne Fardal