Om oss

Studiolokala til Radio Luster finn du i Gaupne i Pyramiden Kjøpesenter, 2. etasje.

 

 

Telefon:

57681410

 

E-post:

post@radioluster.no

 

Heimeside:

radioluster.no

 

Postadresse:

Radio Luster

Rådhusvegen 5

6868 Gaupne

 

Bankkonto:

3785 07 03869

 

Org. nummer:

986 723 714

 

Styret:

Finn Skare (Leiar)

Kjell Olav Ugulen (Nestleiar)

Olfert Øvrebø (Økonomileiar)

Steinar Teigen

Gaute Timberlid Teigen

 

Ansvarleg Redaktør:

May Iren Lund

 

 

Medarbeidarar:

Me sender på føljande frekvensar:

 

Gaupne:

Molden

Fortun:

Vigdal:

Bjørkhaug:

Veitastrond:

107,6

104,4

107,8

102,2

105,3

105,9 ( ute av drift)

May Iren Lund (ansv.red.)

Gaute T. Teigen

Finn Skare

Asbjørg Ormberg

Kjell Opheimshaug

Kjell Olav Ugulen

Erling Eide

Kristen Ormberg

Linda Watten

Steinar Teigen

Maria Kalhagen

Astrid Martinsen

Joel Vatne Fardal

Mia Alme

Halvard Johan Bolstad

Edvin Flati