Program oversyn

PROGRAMOVERSYN

 

 

06.00

17.00

18.00

21.40

22.00

MANDAG OG TYSDAG

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

I SKYMINGI (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GEIRS HANGAR (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GUNNARS KJØKENMUSIKK (REPRISE FRÅ FREDAG)

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

 

06.00

17.00

18.00

20.00

21.40

22.00

ONSDAG

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

I SKYMINGI (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GEIRS HANGAR (REPRISE FRÅ LAURDAG)

B I N G O

GUNNARS KJØKENMUSIKK (REPRISE FRÅ FREDAG)

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

 

06.00

17.00

18.00

21.40

22.00

 

06.00

17.00

18.00

21.40

22.00

TORSDAG

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

|I SKYMINGI (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GEIRS HANGAR (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GUNNARS KJØKENMUSIKK (REPRISE FRÅ FREDAG)

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

LAURDAG

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

I SKYMINGI

GEIRS HANGAR

GUNNARS KJØKENMUSIKK (REPRISE FRÅ FREDAG)

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

 

06.00

17.00

18.00

21.40

22.00

FREDAG

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

I SKYMINGI (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GEIRS HANGAR (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GUNNARS KJØKENMUSIKK

NATTSENDING

 

06.00

17.00

18.00

21.40

22.00

SØNDAG

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE

I SKYMINGI (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GEIRS HANGAR (REPRISE FRÅ LAURDAG)

GUNNARS KJØKENMUSIKK (REPRISE FRÅ FREDAG)

FREDAGENS NATTSENDING I REPRISE