Program oversyn

PROGRAMOVERSYN   


KVAR DAG:

Kl. 06.00-01.00 FREDAGENS NATTSENDING (REPRISE) AVBROTE KVAR DAG AV:

Kl. 15.00  NY MUSIKK MED STEFAN (NYTT PROGRAM KVAR LAURDAG)

Kl. 18.00  GEIRS HANGAR (NYTT PROGRAM KVAR LAURDAG)

Kl. 21.40  GUNNARS KJØKENMUSIKK (NYTT PROGRAM KVAR FREDAG)


ONSDAG

Kl. 20.00 BINGO


FREDAG

Kl. 22.00 NATTSENDING PÅ DIREKTEN.Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare