landsfestivalen

Opptak frå torsdag 04/08/16

Dårleg lyd fram til ca 1 t. 06 min.

Usynkron lyd frå ca 2,5 time


Opptak frå fredag 05/08/16

Opptak frå laurdag 06/08/16

Meistarkonsert 07/08/16