I skymingi

I skymingi

Programleiar Harald Vatne


For tida vert det ikkje laga nye program.I skymingi er eit program der Harald Vatne framfører lyrikk og samtalar med

teknikaren sin, Finn Skare, om dikta og diktinga til sentrale forfattarar.


Du kan høyre alle tidlegare programma på denne sida.

Kvart program er på ca ein halv time.