NATTSENDING

 

 

VÅRT HOVUDPROGRAM

 

Den vekentlege nattsendinga fredag frå kl 22.00 og til ca kl 01.00 er Radio Luster sitt mest

innhaldsrike program. Det inneheld reportasjar og intrevju bunde saman med musikk.

Innringingskonkurransar er og faste innslag i desse sendingane.

Helsingar frå og til våre lydarar er også ein del av sendingane. Informasjon om

arrangement av ymse slag vert formidla på radioen gratis.

 

Desse er for tida sentrale for kvar si sending med tre vekers mellomrom

 

Programleiara

 

Finn Skare

May Iren Lund

Kristen og Asbjørg Ormberg

 

Teknikarar:

 

Steinar Teigen

Halvard Johan Bolstad

Gaute T. Teigen

Finn Skare