Radio10

Tiandeklassingane på Luster Ungdomskule laga våren 2019 ein serie radioprogram om norrøn og norsk litteratur. Programma vart sende på Radio Luster kvar laurdag kl 18.00 med reprise heile veka til same tid. Her kan du høyre alle programma.

Radio Luster   Rådhusvegen 5   6868 Gaupne.   -   Tlf. 57 68 14 10   -   E-post: post@radioluster.no   -    Nettansvarleg: Finn Skare