Radio10

Tiandeklassingane på Luster Ungdomskule lagar denne våren ein serie radioprogram om norrøn og norsk litteratur. Programma går på Radio Luster kvar dag kl 18.00 med nytt program kvar laurdag.

Programma vert tilgjengelege på denne sida i løpet av søndag.

Radio Luster   Rådhusvegen 5   6868 Gaupne.   -   Tlf. 57 68 14 10   -   E-post: post@radioluster.no   -    Nettansvarleg: Finn Skare