nett-tv

Dette er  Radio Luster sitt nett-tv tilbod.

Sendingane vert heretter overførde på You Tube

Nettansvarleg Finn Skare