nett-tv

Her kan du sjå overføringa av kommunestyremøte torsdag 18.01.18. kl 13.00

Tidlegare overføringar.

Dette er Radio Luster sitt nett-tv tilbod.

Nettansvarleg Finn Skare