Sendingane vert overførde på facebook på sidene til

Radio Luster og Finn Skare

For dei som ikkje har facebook vert direktesendinga tilgjengeleg på linken nedanfor, seinast ein halv time etter møtestart og i sin heilheit etter møteslutt.

(Hugs å oppdatere sida dersom du ikkje får ttilgang til sendinga)

Dette er Radio Luster sitt nett-tv tilbod.

Trykk her for å sjå møtet 07. februar 2019

Dersom du ikkje har facebook-konto kjem dette biletet opp. Trykk då på "Ikke nå" nederst på i biletet.

Nettansvarleg Finn Skare