nett-tv

Dette er Radio Luster sitt nett-tv.

 

 

Her kan du sjå overføringa av kommunestyremøte torsdag 26.10.17 kl 12.00

Trykk på biletet for å starte.

 

Nettansvarleg Finn Skare

Tidlegare overføringar.