Torsdag 15.02.18 kan du sjå overføring av informasjon frå Pasientombudet kl 09.00 og av kommunestyremøte. kl 13.00

Tidlegare overføringar.

Dette er Radio Luster sitt nett-tv tilbod.

Nettansvarleg Finn Skare