Dette er Radio Luster sitt nett-tv.

 

 

Her kan du sjå overføringa frå kommunestyremøte torsdag 21.09.17 kl 14.00

Trykk på biletet for å starte.

 

Nettansvarleg Finn Skare

Tidlegare overføringar.