Dette er Radio Luster sitt nett-tv tilbod.

Her kan du sjå kommunestyremøte 08.11.18.

Dersom du ikkje har facebook-koto kjem dette biletet opp. Trykk då på "Ikke nå" nederst på i biletet.

Nettansvarleg Finn Skare

Tidlegare overføringar.