Dette er Radio Luster sitt nett-tv.

 

 

Her kan du sjå overføringa frå formannskapsmøte 07.06.17

Trykk på biletet for å starte.

 

Nettansvarleg Finn Skare

Tidlegare overføringar.