RADIO LUSTER

PROGRAMOVERSYN   


KVAR DAG:

Kl. 06.00 - 01.00  FREDAGENS NATTSENDING (REPRISE) AVBROTE KVAR DAG AV:

Kl. 17.00 - 17.30  I SKYMINGI MED PROGRAMLEIAR HARALD VATNE (NYTT PROGRAM KVAR LAURDAG)

Kl. 18.00 - 19.00  GEIRS HANGAR (NYTT PROGRAM KVAR LAURDAG)

Kl. 21.40 - 22.00  GUNNARS KJØKENMUSIKK (NYTT PROGRAM KVAR FREDAG)


ONSDAG

Kl. 20.00 - 21.50  BINGO


FREDAG

Kl. 22.00 - 01.00  NATTSENDING PÅ DIREKTEN.


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare