Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 16.02.12.  1. Godkjenning av møtebok (Vert ikkje utlagd)
  2. Referat og drøftingssaker. Denne saka har me ikkje opptak av p.g.a. tekniske problem.
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare