Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 22.11.12.

92/12 - Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering.

93/12 - Opplev Luster. Søknad om finansiering.

94/12 - Revisjon av kommunal tiltaksstrategi for prioritering av miljømidlar i landbruket 2013-2016

95/12 - Kommuneplanen 2013 - 2024. Planprogram - samfunnsdelen.

96/12 - Kjøp av aksjar i Luster Energiverk A/S

97/12 - Veg Verket/Gardavegen, vva- utbygging

98/12 - Referat- og drøftingssaker

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting:::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare