Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 14.02.13.


0002/13 - Reguleringsendring Marifjøra - godkjenning.

0003/13 - Reguleringsendring for Hafslo næringsområde - godkjenning.

0004/13 - Ekstra fiber til anlegg for datalagring. Finansiering.  -   (Denne saka har me ikkje opptak av grunna teknisk feil.)

0005/13 - Breibandutbygging i Luster kommune

0006/13 - Digital Etikett AS. Finansiering

0007/13 - Grunnlaget for handsaming av næringssaker - gjennomgang

0008/13 - Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen.

0009/13 - Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS - endring av selskapsavtale

0010/13 - Kjøp av sekretariatsteneste for kontrollutvalet

0011/13 - Søknad om fritak som meddommar i lagmannsretten.

0012/13 - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling 2013 - 2016

0013/13 - Regionalplan for Sogn regionråd 2013 - 2016 - høyring

0014/13 - Referat- og drøftingssaker

 


 

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting:::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare