I skymingi

I skymingi

Programleiar Harald Vatne


Kvar dag kl 17.00  Nytt program kvar laurdag


I skymingi er eit program der Harald Vatne framfører lyrikk og samtalar med

teknikaren sin, Finn Skare, om dikta og diktinga til sentrale forfattarar.


Du kan høyre alle tidlegare programma på denne sida.

Kvart program er på ca ein halv time.

 Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare