RADIO LUSTER

Kommunestyremøter i opptak.

 

Her kan du høyre alle sakene frå kommunestyremøte 05.11.15Sakliste:70/15 - Kommunal plan for trafikktrygging 2016 - 2028

71/15 - Regulering av investeringsbudsjettet 2015

72/15 - Referat- og drøftingssaker
Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare