RADIO LUSTER

Kommunestyremøte 16.04.20.


Her kan du høyre debattane sak for sak etter møtet:


Sakliste:

19/20 Orienteringssak: Korona - status og planar framover
20/20 Orienteringssak: Harastølen
Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare