Kommunestyremøter i opptak.

 

Me har ikkje opptak frå kommunestyremøte 22.10.15

Dette p.g.a. tekniske problem


Sakliste:


60/15 - Godkjenning av kommunestyrevalet 2015

61/15 - Val av formannskap 2015-2019

62/15 - Val av ordførar 2015 - 19

63/15 - Val av varaordførar 2015 - 19

64/15 - Val av kontrollutval 2015-19

65/15 - Val av plan- og forvaltningsstyret 2015-19

66/15 - Val av administrasjonsutval 2015-19

67/15 - Val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte

68/15 - Val av valnemnd


Her er dei valde utvalsmedlemmar og utsendingar:


Formannskapet:

Ivar Kvalen, SP

Marit Aakre Tennø, SP

Marianne Bugge, SP

Geir Paulsen, SP

Arne Johannessen, AP

Elin Hauge, AP

Geir Arve Sandvik, H


Ordførar Ivar Kvalen vart attvald som ordførar, samrøystes.

Marit Aakre Tennø vart vald til varaordførar, samrøystes.


Plan- og forvaltningsstyre:

Knut Hauge, Sp, leiar

Anette Stegegjerdet Norberg, Ap, nestleiar

Per Steinar Sviggum, Sp

Anja Iren Hilleren, Sp

Emma Nyløy, Sp

Morten Johan Vigdal, Ap

Arne J Hauge, Frp


Kontrollutvalet:

Anderst Bolstad, Ap, leiar

Kjell Sindre Schmidt, Sp, nestleiar

Jeanett Aaland Brun, V

Birgit Fossen, Ap

Johannes Olav Hauge, H


Administrasjonsutvalet, arbeidsgjevarrepresentantar:

Ivar Kvalen, Sp, leiar

Marit Aakre Tennø, Sp, nestleiar

Arne Johannessen, Ap


Utsendingar til KS sitt fylkesmøte:

Ordførar Ivar Kvalen

Elin Hauge


Valnemnd, mellombels komitè:

Marit Aakre Tennø, SP, leiar

Odd Atle Stegegjerdet, Ap, nestleiar

Jon Ove Lomheim, V

Geir Arve Sandvik, H

Torodd Urnes, Krf

Ernst Veum, Frp