Tiandeklassingane på Luster Ungdomskule laga våren 2019 ein serie radioprogram om norrøn og norsk litteratur. Programma vart sende på Radio Luster kvar laurdag kl 18.00 med reprise heile veka til same tid. Her kan du høyre alle programma.


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare