startside

De fekk bli med til gards hos Steinar Schanke på nattsendinga fredag 8.11.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Steinar Schanke invitert til Island med Angus

Lars Mogens Stølen - likeperson for høyrselhemma

Jukeboksen sin glansperiode - mimrestund på Eikum

Leon Lunde - frå lærar og bonde til pensjonist

Stil og Strøk. Om ung målarkunstnar med røter frå Fjøsne


Vil du sende ei melding eller helsing på sendingane våre så bruk gjerne epostløysinga her.  Du kan også levere det i postkassen vår. Meldingane bør vere komne oss i hende innan torsdag kveld då sendingane vert gjort ferdig fredag på dagtid.

Du kan sjølvsagt også bruke vanleg epost: post@radioluster.no

Neste møte 28. november.

BINGO

Kvar onsdag kl 20.00

BONUS 13.11 

34 500

Nyordning på bingo. Etter nyår sender du inn bilete av arket du vinn på. Skriv navn og bankkontonummer på arket eller som tekst til biletet og send det til 90 98 52 88 etter sending.De fekk høyre  frå Vigdal Grendahus på nattsendinga fredag den 30. august.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg på laget hadde dei Erling Eide og Finn Skare


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg fortel om rabiessmitte

Utspørjing av Venstre, KrF og FrP.

Eksamenskonsert med Helene M. Bolstad

Reportasje frå fotballskule

Kjellbjørg Smedegård fortel om blomster

Graabrødre i Dale Kyrkje


Rektor Eli Hansen Moen og ordføraren på jubileumsframsyninga på Luster Oppvekst-senter. Dette var det litt frå på fyrste sommar-sendinga den 21.06.


Her kan du høyre det tidsaktuelle på sendinga:

Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare