De fekk mellom anna høyre sang frå julefest i Vigdalen på nattsendinga fredag 14. desember

 

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar medan Halvard Johan bolstad var teknikar.

 

 

Her kan du høyre innslaga deira

 

 

Nils Weka om Sognefjellsvegen

 

Gudlaug Nedrelid, Ei utmerking

 

Ein prat med Merethe Åsen,

 

Julefest på Gaupnetunet,

 

Bilen min. Odd Jarle Øy

 

Julefest i Vigdalen

 

Frivilligsentralen, ein prat med Anita Kjørlaug.

 

 

 

Vil du sende ei helsing eller ei melding på sendingane våre så bruk gjerne epostløysinga her. Du kan også levere det i postkassen vår eller ringe 57 68 14 10 onsdagar mellom 19.30 og 20.00. eller fredag etter kl 20.00.

Du kan sjølvsagt også bruke vanleg epost: post@radioluster.no

Anja Sandvik, dagleg leiar på Gaupnetunet, var å høyra på fyrste sendinga som gjekk over Molden i haust.

 

May Iren Lund var programleiar og Steinar Teigen var teknikar på sendinga.

 

 

Her kan de høyre innsalga deira:

 

 

Oppsummering om tilstanden på sendarnetter til Radio Luster

 

Reportasje frå musikanttur til Polen i sommar.

 

Sommarsesongen på:

 

 

Intervju med deltakar i NM for strongman.

Per Arne Myklemyr fortalde om nye fjøsen sin på nattsendinga den 09.11.

 

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar og Finn Skare var teknikar.

 

Her kan du høyre innslaga:

 

 

Knut Cotta Schønberg orienterar om bihulebetennelse.

 

Magnus Snøtun monterar solcellepanel i Jostedalen.

 

Nye fjøsar i Jostedalen, i dag: Per Arne Myklemyr.

 

Jostedal Skule 50 år.

 

Bilen min, Kjell Kvalen.

 

Sumarfest i Vigdalen. Musikk og

 

Intervju med Astri Marie Fossøy.

 

Bedagabasaren i Elvøy.

 

 

 

 

Joar Hoel Larsen og Eva Bratholm var å høyre på biblioteket onsdag. På nattsendinga fredag 19.10. fekk du også høyre derfrå.

 

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar og Halvard Johan Bolstad tok seg av teknkken.

 

 

Her kan du høureinnslaga:

 

 

Knut Cotta Schønberg, Hovudverk/Migrene.

 

Tema flaum.. Ein prat med:

 

Joar Hoel Larsen og Eva Bratholm om 1968 på Biblioteket

 

Magnus Skildheim. Kva slags ver får me framover ??

 

 

 

BINGO

Kvar onsdag kl 20.00

BONUS

 

12.12.18 - 16 500

19.12.18 - 18 000

26.12.18 - 19 500

PÅ 3. ARKET INNAN 48 TAL

 

Her viser Kjetil Hovland grunnsteinen til Digital Etikette-bygget, ei flaske akevitt. Han var å høyra på nattsendinga fredag 26.10.

 

May Iren Lund var programleiar medan Steinar Teigen var teknikar.

 

 

Her kan du høyre innslaga:

 

 

Folk Flest med konsertar og plateslepp.

 

Gøril Grov Sørdal var her og fortalde om boka si om stadnamn.

 

Jonas Bathen fekk 3. plass i Strongman-NM.

 

Ein prat med Kjetil Hovland, eigar og sjef på Digital Etikette

 

Knut Schønberg fortel om influensavaksine.

 

Radio Luster Rådhusvegen 5 6868 Gaupne. - Tlf. 57 68 14 10 - E-post: post@radioluster.no - Nettansvarleg: Finn Skare