startside

Vil du sende ei melding eller helsing på sendingane våre så bruk gjerne epostløysinga her.  Du kan også levere det i postkassen vår. Meldingane bør vere komne oss i hende innan torsdag kveld då sendingane vert gjort ferdig fredag på dagtid.

Du kan sjølvsagt også bruke vanleg epost: post@radioluster.no

Fredag 16. august klokka 22.00 var Radio Luster på lufta med haustens fyrste nattsending. 


May Iren Lund, Jorunn Grete Ugulen og Finn Skare var ansvarleg for sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Ingeborg Berli Tuften tenestegjer i marinen

Mathilde Skjæret har suksess med fela

Buskspeling på Sandvik Camping

Hanne Krogh i Dale Kyrkje

Oppsummering etter Kulturarv Lustrafjorden i sommar

Utflytt lustring Ragnfrid Lie

Oppsummering etter Bergtattfestivalen i sommar

Avery Dennison ved Tom Dyrdal årets bedrift


Ny veke med sommarsending på Radio Luster.

Denne veka fekk de høyre frå kunstbygda Skjolden.


Ellers er me, etter Molden-besøk fredag, noko nermare å finne feilen på sendarutstyret der oppe. Det vert gjort eit nytt initiativ denne veka.Den 16. august er me på lufta att med ordinere nattsendingar.

På nyhendesendinga fredag 5. juli får du høyre om innspurten til Bergtattfestivalen på Ekservollen i Luster laurdag den 6. juli.


Du kan høyre sendinga fyrst fredag kl 20.00 og 22.00, deretter startar den annankvar time frå 6 om morgonen til midnatt fram til neste fredag kl 20. Sendinga er altså på totalt 2 timar og startar med meldingar og aktuelle reportasjar og intervju, deretter vert det utvalde godbetar i reprise frå vinterens nattsendingar.


Fyrstkommande fredag er det planen at de mellom anna skal få høyre dette:I reprisedelene har me mellom anna sett av plass til eit intervju med kunstnaren Marianne Heske frå i vinter.


BINGO

Kvar onsdag kl 20.00

BONUS


04.09 - 19 500

11.09 - 21 000

18.09 - 22 500

25.09 - 24 000

 

PÅ 3. ARKET INNAN 48 TAL


De fekk høyre  frå Vigdal Grendahus på nattsendinga fredag den 30. august.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg på laget hadde dei Erling Eide og Finn Skare


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg fortel om rabiessmitte

Utspørjing av Venstre, KrF og FrP.

Eksamenskonsert med Helene M. Bolstad

Reportasje frå fotballskule

Kjellbjørg Smedegård fortel om blomster

Graabrødre i Dale Kyrkje


Rektor Eli Hansen Moen og ordføraren på jubileumsframsyninga på Luster Oppvekst-senter. Dette var det litt frå på fyrste sommar-sendinga den 21.06.


Her kan du høyre det tidsaktuelle på sendinga:Radio Luster   Rådhusvegen 5   6868 Gaupne.   -   Tlf. 57 68 14 10   -   E-post: post@radioluster.no   -    Nettansvarleg: Finn Skare