startside

Vil du sende ei melding eller helsing på sendingane våre så bruk gjerne epostløysinga her.  Du kan også levere det i postkassen vår. Meldingane bør vere komne oss i hende innan torsdag kveld då sendingane vert gjort ferdig fredag på dagtid.

Du kan sjølvsagt også bruke vanleg epost: post@radioluster.no

BINGO

Kvar onsdag kl 20.00

BONUS16.10 - 28 500

23.10 - 30 000

30.10 - 31 500

06.11 - 33 000

 

PÅ 3. ARKET INNAN 48 TAL


De fekk høyre  frå Vigdal Grendahus på nattsendinga fredag den 30. august.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg på laget hadde dei Erling Eide og Finn Skare


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg fortel om rabiessmitte

Utspørjing av Venstre, KrF og FrP.

Eksamenskonsert med Helene M. Bolstad

Reportasje frå fotballskule

Kjellbjørg Smedegård fortel om blomster

Graabrødre i Dale Kyrkje


Ny veke med sommarsending på Radio Luster.

Denne veka fekk de høyre frå kunstbygda Skjolden.


Ellers er me, etter Molden-besøk fredag, noko nermare å finne feilen på sendarutstyret der oppe. Det vert gjort eit nytt initiativ denne veka.Den 16. august er me på lufta att med ordinere nattsendingar.Radio Luster  Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no     -     Nettansvarleg Finn Skare