Bernt Aleksander Elle har opna sin eigen Ellevilt-butikk i Sogndal. Dette får de høyre om på nattsendinga fredag 16.11.

 

Finn Skare er programleiar og Steinar Teigen er teknikar.

 

 

Heile programmet er ikkje i boks enno, men dette føler dei seg sikker på at vert med:

 

 

Ellevilt har opna butikk i Sogndal

 

Knut Røneid har skrive bok.

 

Miniportrett av journalisten Johannes Morken

 

Nestor i kommunestyret Ernst Veum, stiller han til val att? Svar får du fredag

 

Vinterprogrammet i prestegarden i Luster.

 

Ein prat med Olav Høyheim Einan, årets unge bonde.

 

 

Kveldens program startar med Gunnars kjøkenmusikk kl 21.40. Kl 22.00 startar nattsendinga

 

 

Vil du sende ei helsing eller ei melding på sendingane våre så bruk gjerne epostløysinga her. Du kan også levere det i postkassen vår eller ringe 57 68 14 10 onsdagar mellom 19.30 og 20.00. eller fredag etter kl 20.00.

Du kan sjølvsagt også bruke vanleg epost: post@radioluster.no

Anja Sandvik, dagleg leiar på Gaupnetunet, var å høyra på fyrste sendinga som gjekk over Molden i haust.

 

May Iren Lund var programleiar og Steinar Teigen var teknikar på sendinga.

 

 

Her kan de høyre innsalga deira:

 

 

Oppsummering om tilstanden på sendarnetter til Radio Luster

 

Reportasje frå musikanttur til Polen i sommar.

 

Sommarsesongen på:

 

 

Intervju med deltakar i NM for strongman.

Per Arne Myklemyr fortalde om nye fjøsen sin på nattsendinga den 09.11.

 

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar og Finn Skare var teknikar.

 

Her kan du høyre innslaga:

 

 

Knut Cotta Schønberg orienterar om bihulebetennelse.

 

Magnus Snøtun monterar solcellepanel i Jostedalen.

 

Nye fjøsar i Jostedalen, i dag: Per Arne Myklemyr.

 

Jostedal Skule 50 år.

 

Bilen min, Kjell Kvalen.

 

Sumarfest i Vigdalen. Musikk og

 

Intervju med Astri Marie Fossøy.

 

Bedagabasaren i Elvøy.

 

 

 

 

Joar Hoel Larsen og Eva Bratholm var å høyre på biblioteket onsdag. På nattsendinga fredag 19.10. fekk du også høyre derfrå.

 

Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar og Halvard Johan Bolstad tok seg av teknkken.

 

 

Her kan du høureinnslaga:

 

 

Knut Cotta Schønberg, Hovudverk/Migrene.

 

Tema flaum.. Ein prat med:

 

Joar Hoel Larsen og Eva Bratholm om 1968 på Biblioteket

 

Magnus Skildheim. Kva slags ver får me framover ??

 

 

 

GT-bil fyller ti år og vi møtte dei tre eigarane Kjell Øystein Ruud, Morten Kvam og Fredrik Erfjord på nattsendinga fredag 1. juni.

Kjell Opheimshaug var programleiar og Halvard Johan Bolstad var teknikar

 

Her kan du høyre innslaga deira:

 

Indre Hafslo Spelemannslag på biblioteket

 

Glamping - Glamorøs Champing på Døsen Gard

 

GT-bil på Galdetoppen 10 år

 

Lakseklekkeri i Årøy - Arnt Hovland Munthe fortel.

 

Livet i Sorenskrivargarden Christianelyst i gamledagar

 

 

 

BINGO

Kvar onsdag kl 20.00

BONUS

31.10.18 - 7 500

07.11.18 - 9 000

14.11.18 - 10 500

21.11.18 - 12 000

28.11.18 - 13 500

PÅ 3. ARKET INNAN 48 TAL

 

Her viser Kjetil Hovland grunnsteinen til Digital Etikette-bygget, ei flaske akevitt. Han var å høyra på nattsendinga fredag 26.10.

 

May Iren Lund var programleiar medan Steinar Teigen var teknikar.

 

 

Her kan du høyre innslaga:

 

 

Folk Flest med konsertar og plateslepp.

 

Gøril Grov Sørdal var her og fortalde om boka si om stadnamn.

 

Jonas Bathen fekk 3. plass i Strongman-NM.

 

Ein prat med Kjetil Hovland, eigar og sjef på Digital Etikette

 

Knut Schønberg fortel om influensavaksine.

 

 

 

 

 

Heile denne forsamlinga var i aksjon under Bjørg Hovland sitt arrangement "Livstrappa" i Dale Kyrkje i sommar. Dette fekk de høyre om 05.10.

 

Finn Skare og Steinar Teigen var ansvaleg for haustens fyrste nattsending.

 

 

Her er innslaga deira:

 

Bjørg Hovland vart tildelt Kongens fortenestemedalje.

 

Reportasje frå arrangementet Livstrappa i Dale Kyrkje 25. juli.

 

Beate Bondevik Lie står strak i stormen i Krf

 

Liv Kreken haldt konsert i Fuglesteg

 

Dagfinn Hovland heldt ope hus og opningsarrangement i prestegarden

 

Heile programmet Livstrappa på ca 50 minuttar sender me som siste innslag på sendinga

Det var mykje folk på Ytre Eikjo då dagsturhytta Eikjabu vart opna. Dette fekk de høyre om på nattsendinga den 18. mai.

 

Kristen og Asbjørg Ormberg sat bak mikrofonane, Erling Eide var sekretær medan Halvard Johan Bolstad var teknikar.

 

 

Her kan du høyra innslaga deira:

 

Dagsturhytte på Ytre Eikjo

 

Bård Flattun Lilleeng fortel om parkinson.

 

Ny messehakel i Jostedal Kyrkje

 

17. mai i Jostedalen

 

Konsert på Walaker Hotell med Tonje Halbjørhus

 

Luster Hagelag

 

 

 

Radio Luster Rådhusvegen 5 6868 Gaupne. - Tlf. 57 68 14 10 - E-post: post@radioluster.no - Nettansvarleg: Finn Skare