RADIO LUSTER

Mari, Sofie og Anna er tre av dei fire med sommarjobb på Lustrabui som du får høyre på haustens fyrste natt-sending fredag 14.08.


Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen er programleiarar og Steinar Tegen er teknikar.


Slik ser programoversynet ut:


4 langvegsfarande med feriejobb på Lusterabui

Harastølen har aldri vore nærare utvendig rehabelitering

Olav Døsen har site koronafast i Singapore  

Siste veka før skulestart har det vore tillbod om sommarskule i Gaupne

Konsert på Kafe Motti

Kveldens nattgjest.

Fredagskvelden startar med Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40. Klokka 22.00 startar nattsendinga og varer til ca 01.00.

Helsingar og meldingar sender de til post@radioluster.no eller skriv det på meldingstenesta vår som du finn her

Anne Lene Eggum fortalde om oppmjuking av korona-reglane ved NAV-kontoret på natt-sendinga fredag 5.6.


Jorunn Grete Ugulen, May Iren Lund og Stefan Åberg var programleiarar medan Finn Skare sat bak miksebordet.


Her kan du høyre innslaga deira:


Bjørn Skovly går for Afrika. (Telefon 90010237 Bjorn på Facebook)

Fakta om brunsneglar

NAV fortel om koronareglane

Knut Schønberg fortel siste koronanytt.

Hanne Teigen fortel om Barnas turlag

Jan Inge Hage hadde bustaden sin i Gaupne i mange år. No har han spela inn eigenkomponert misikk.

Kveldens Werner

Rapport frå svadlekroken

Sykkelutleige på ATS

Kveldens historiar, Johan Heltne.

Vertinna  på Jostedal Hotell, Laila Gjerde, var ei av dei de fekk høyre på nattsendinga fredag 24. april.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide og Steinar Teigen var også med på laget.


Her kan de høyre innslaga deira:


Koronaviruset, Knut Cotta Schønberg

Mary Åsen, kveldsgjest del 1

Mary Åsen kveldsgjest del 2

Korps- og kor i koronatider

Jostedal Hotell, Laila Gjerde

Joker Jostedal, Venke Bakken

Jostedal Breførarlag, Steinar Bruheim

Stein Bugge Næss, eigar av Luster Fjordhytter, var vår nattgjest den 03.04.


Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan de høyre innslaga.


Radio Luster sender påskegudstenester for tomme kyrkjer. Prost Paulsen fortel

Knut Cotta Schønberg fortel siste nytt frå korona-kampen i Luster

To lustraverksemder, Lustrabui og Gaupnetunet, fortel om korlis dei handterar koronaepidemien

Rådmann fortel korleis dei taklar utfoordringane på rådhuset

Kjell Olav Bondevik fortel om nytt utstyr til å kontakta sine kjære og kjende på sjukeheimane

Kveldens heidersgjest er Stein Bugge Næss

De fekk høyre ein prat med Åslaug Hansegård på Breheimsenteret på nattsendinga 22.05.


Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad var på vakt denne kvelden.


Her kan de høyre innslaga deira:


På besøk hos hobbygartnarTerje A Gudmundson 

Gunnar Fossen fortel om flaggheising 8. mai 1945

17. mai Ormberg og Elvøy.

Fonndøla nye trafo, kvifor ??

Gravinga i Bustadikje og korleis kom sandtaka til

Åslaug Hansegård på Bresenteret.

Fire lokalkjende karar på "byvandring" i Marifjøra var eit av innslaga på nattsendinga 1 mai.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronasituasjonen - kommuneoverlege Schønberg

1. mai-kåseri ved Malvin Moen

Byvandring i Marifjøra

Ein vinter på Helgheim rundt 1950 med Per Schanke

Ketil Raaum bygger utleige-hytter på Mollandsmarki, Det fekk de høyre om på natt-sendinga fredag 10. april 

Thomas Skjerven  og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar


Her kan du høyre alle innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg med siste nytt on korona-epedemien

Ove Fortun om Røde Kors i påsken

Anders Fortun om snøforhold og sommsrskisenteret.

Ketil Raaum bygger hytter på Mollandsmarki

Kveldens hovudgjest Harald Hess

Kveldens vits.

De fekk mellom anna høyre frå den årvisse skreiedagen i Åsen på nattsending fredag 20.03.


Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad stod bak sendinga. 


Her kan du høyre innslaga.


Kulturhelg i Jostedalen, med Jens Brekke og fleire.

Koronaviruset, Asborg L. Kjærvik

Koronaviruset, Knut Corra Schønberg

Koronaviruset, ordføraren

Skreiedag i Åsen.

Ein prat med Spar, Ole Johnny Uthus

Avløysarlaget, Aud Fossøy

Kathrin Tverberg i Italia.

Vekas vits Bergliot Buskaker

De fekk høyre siste nytt om koronaviruset på natt-sendinga den 28.02. 


Kristen Ormberg, Mia Alme og Erling Eide bemanna studio medan Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre intervjua deira:


Siste nytt om sikringsradioen.

Knut Cotta Schønberg fortel om korona-viruset.

Bondeprat med Tomas Kjørlaug.

Bilen min, Kåre Øyen.

Vitsestafett, Kari Grov.

Samtale om skotårsdagen


De får høyre teppekunstnaren Marie Kvistad Eikum på nattsendinga fredag 12.06.


Kristen og Asbjørg Ormberg i studio og Halvard Johan Bolstad i teknikken serverar dykk sendinga.


Dette får de høyre om:


Galleri på Eikjastronde, Marie Kvistad Eikum

Jostedal Camping, Astrid Gjerde.

Brefestivalen, Marte Meland

Sjølvforsyning m.m. Olav Stølen

Kveldens vits

Vidar Sandbeck med Odd Helmer Handeland, Asbjørg Ormbeerg og Per Fossøy

Yrkessjåføren Sofie Bukve Gunnestad var gjest på nattsendinga den 27. mars.  


Jorunn Grete Ugulen og Stefan Åberg var programleiarar, May Iren Lund var reportar og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan de høyre innslaga deira:


Tøff dame i sjåførbransjen Sofie Bukve Gunnestad

Siste nytt frå kommunelegen ang. koronaviruset

Ordføraren om koronasituasjonen

Me-tre og koronasituasjonen

Veim Maskin bygger ferdig gangveg til Marifjøra

Per Birger Lomhein fortel om brubygging

Kveldens vits

Kveldstankar frå Werner Hillestad.Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare