startside

Marit Aakre Tennø kjem og fortel siste nytt om Ornes Stavkyrkje og kulturarv-senter fredag 31.01.


Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemannar radioen denne kvelden.


Så langt er dette og litt til, på programmet om allt går som dei har planlagt:


Presentasjon av den nye diakonen Grethe Snekkevik Bondevik.

Marit Aakre Tennø fortel om framtida til Ornes Stavkyrkje og verdsarvstatusen

Lill Halbakken kjem og fortel om ny platebutikk på Skjolden

Eine ambulansen flyttar til Sogndal, eller klarar nokon å stoppe det.

Og noko meir som er usikkert om me får til. Kva det er, om det blir noko av, får de høyre fredag kl 22.00

Vil du sende ei melding eller helsing på sendingane våre så bruk gjerne epostløysinga her.  Du kan også levere det i postkassen vår. Meldingane bør vere komne oss i hende innan torsdag kveld då sendingane vert gjort ferdig fredag på dagtid. Du kan sjølvsagt også bruke vanleg epost: post@radioluster.no


Fredagskvelden startar kl. 21.40 med Gunnars kjøkenmusikk, deretter vert det 3 timars nattsending frå kl 22.00.

De fekk høyre julesong frå Vigdalen på årets siste nattsending den 27.12.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg på laget haddde dei Erling Eide og Steinar Teigen.


Her kan du høyre innslaga:

Pass på når du sender opp rakettar

Olaf Skjerdal
Nyttårshelsing frå Ordføraren
Magda Bukve
Aina Kvam
Ellen Borch Veum les dikt
Jul I Vigdalen ink. intervju
JSA Medaljen

De fekk vere med på isbading på nattsending fredag 6.12.


May Iren Lund og Stefan Åberg bemanna studio medan Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Tilbudet Juleglede

Julekonsert i Dale Kyrkje

Julestemning i Kaupanger. Laga av elevar frå Sogndal VGS

Isbading i Lustrafjorden

Ein prat med kulturprismottakar Bjørg Hovland

Werner om adventDu fekk høyre om Luster Bok med nye eigarar og nye produkt fredag 24.01


May Iren Lund, Jonrunn Grete Ugulen og Finn Skare laga nattsending denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Hafslodame, alle veit kven ho er, men kven er ho?
Sjølvhjelpsgruppe kva er no det?

Luster Bok får nye eigarar.
Gaupne Helselag frå A til Å

Nytt gatekjøken på Stolpen på Hafslo

Werner Hillestad om livet i rett gamle dagar. 

Redaktøren vår, May Iren Lund sat i studio på årets fyrste nattsending, fredag 3. januar.


Med seg på laget hadde ho Thomas Skjerven, Jorunn Grete Ugulen og Finn Skare


Her kan du høyre innslaga deira:


Nytt om bingobonus frå fyrstkommande onsdag

Sogn Skisenter Heggmyrane

Anja Irene Heggestad Fåberg fortel om værutfordringar på  Veitastrondi

Henning Lad fortel om konsert laurdag

Ivar ordførar privat.

Sindre Steig på juleferie

Julekonsertane til Indre Hafslo Spelemannslag, Torodd Joranger

Torodd Joranger fortalde om jubileums-boka om Joranger kyrkje på nattsendinga den 13. desember


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad stod bak sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Førejulslengt - kåseri av Kjell Opheimshaug

Torodd Joranger skriv jubileumsbok om Joranger kyrkje og lokalhistorie

«Buaprat» med Jon Melheim

Per Jørgen Loen - radioportrett

De fekk bli med til gards hos Steinar Schanke på nattsendinga fredag 8.11.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Steinar Schanke invitert til Island med Angus

Lars Mogens Stølen - likeperson for høyrselhemma

Jukeboksen sin glansperiode - mimrestund på Eikum

Leon Lunde - frå lærar og bonde til pensjonist

Stil og Strøk. Om ung målarkunstnar med røter frå Fjøsne
Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare