RADIO LUSTER

Brek og hent - Sverre Bruheim og Torodd Kvam har ein spesiell "hobby". Det fekk de høyre om på nattsendinga 23.10.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar på sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg om korona.

Husflidsmessa avlyst, alternativ ?

Utflytt lustring - Margareth Bruheim frå Indre Hafslo

Kristina og Selmer Tverberg om då koronaen herja som verst i Italia, der ydottera bur.

Rask psykisk helsehjelp i Luster.

Brek og hent - Sverre Bruheim og Torodd Kvam sin spesielle "hobby"

Per Birger Lomheim fekk Kongens fortenestemedalje.

Kommande rektor ved Luster Ungdomskule, Knut Hauge, var medprogramleiar på nattsendinga fredag 16. oktober. 


May Iren Lund, Kjell Olav Ugulen og Finn Skare var resten av teamet denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Werner sine fredagstankar.

Jobbspesialist i Luster.

Møt rektor Knut Hauge

Knut Schønberg om korona

Bufetat om rekruttering, fosterheim


Fredagskvelden startar med Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40. Klokka 22.00 startar nattsendinga og varer til ca 01.00.

Helsingar og meldingar sender de til post@radioluster.no eller skriv det på meldingstenesta vår som du finn her

Sangfuglen og politisk interresserte Dordi Boksasp Lerum frå Sørheim var gjest på sendinga fredag 09.10.


John Havellen, Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Bak kulissene då Kathrine Valle blei prest.

Det vert truleg eit datasenter til på Hausamoen

De får høyre frå Dordi Boksasp Lerum som no er busett i Tingvoll.

Folk Flest med "koronakonsertar" i Sogndal og Skjolden.

Tv aksjonen 18 oktober.

Hobbyfotografen Inger-Lise Vigdal flytte til Vigdalen med uendeleg med fotomotiv. Fredag 25.09. høyrde de ho på nattsendinga 


May Iren Lund og Kjell Olav Ugulen var programleiarar og Finn Skare var teknikar på sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg med korona-nytt

Haust på blomsterbutikken

Den nye sjefen på apoteket

Knut Schønberg trappar ned

Vekas Werner

Innflytt lustring Inger-Lise Vigdal


PROGRAMOVERSYN


Kvar dag 06 - 01.00:


Reprise på siste fredag nattsending, avbrote av:


Favorittmusikken min kvar dag klokka 12,00 og kl 18.00


Gunnars kjøkenmusikk kvar dag klokka 21.40. til 22.00


BINGO onsdag klokka 20.00 - 21.45


40 minuttar med vikarpresten Kvar dag mandag til laurdag, unnateke onsdag, kl 21,00 og søndag kl 09.00. På nett her.


Møter i kommunestyre og formannskap vert  overført direkte.


De fekk mellom anna høyre om framtidige tindeveg-leiarar på kurs i Jostedalen på nattsendinga fredag 02. oktober.


Asbjørg og Kristen Ormberg var programleiarar, Erling Eide var sekreter og Halvar Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Astrid Gjerde, korleis har sommaren vore på Jostedal Camping,

Andy Collins, Rafting i koronatid

Haust i hagen med Aud Øygard

Jostedal Breførarlag, korleis gjekk det med dei

Håvard Evjestad, korleis gjekk det med juvinga i sommar.

Kveldens vits.

På tindevegleiar-kurs 

De fekk høyre om restaureringa av DS Oster på nattsendinga den 11.09.


Finn Skare og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Friidrettsstemne i Gaupne

Nattgjest Kristine Veum

Trond Johansen med nytt program "40 minutter med vikarpresten."

Ny btuktbutikk på Pyramiden

Ornes Båtbyggeri restaurerar DS Oster

Og til slutt: Programleiaren fann ein Elvis-imitator han ikkje visste om.


Mari, Sofie og Anna er tre av dei fire med sommarjobb på Lustrabui som du fekk høyre på haustens fyrste natt-sending fredag 14.08.


Finn Skare og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Tegen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Anna, Sofie og Mari med feriejobb på Lusterabui

Oliwia kjem heilt frå Polen til sommarjobb.

Harastølen har aldri vore nærare utvendig rehabelitering

Olav Døsen har site koronafast i Singapore  

Siste veka før skulestart har det vore tillbod om sommarskule i Gaupne

Konsert på Kafe Motti

Denne veka startar skulane att. Rektor på Hafslo Skule, Hilde Holte Selland, fortel på sendinga den 21.08.


Thomas Skjerven og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Hans Olav Sandvik fortel om det avlyste Gaupnetreffet og kva det vart i staden.

Ein prat med Jan Ove Fossøy 

Bjarte Lie fortel om sesongen på kafé Marifjøra.

Werners tankespinn.

Oppstart skulen, rektor på Hafslo fortel.

Blanderiet lagar byggeklossar i betong.

Knut C Schønberg oppdaterar om korona.

Anne Lene Eggum fortalde om oppmjuking av korona-reglane ved NAV-kontoret på natt-sendinga fredag 5.6.


Jorunn Grete Ugulen, May Iren Lund og Stefan Åberg var programleiarar medan Finn Skare sat bak miksebordet.


Her kan du høyre innslaga deira:


Bjørn Skovly går for Afrika. (Telefon 90010237 Bjorn på Facebook)

Fakta om brunsneglar

NAV fortel om koronareglane

Knut Schønberg fortel siste koronanytt.

Hanne Teigen fortel om Barnas turlag

Jan Inge Hage hadde bustaden sin i Gaupne i mange år. No har han spela inn eigenkomponert misikk.

Kveldens Werner

Rapport frå svadlekroken

Sykkelutleige på ATS

Kveldens historiar, Johan Heltne.

Jan Bjørn Sørensen var gjesteprogramleiar på jubileumsendinga fredag den 28.08.


Jorunn Grete Ugulen var programleiar med  Finn Skare i teknikken.


I desse tider for 35 år sidan gjekk fyrste sendinga frå studioet til Luster Nærradio på lufta. Dette vart markert på denne sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Erling Bjørnetun

Ove Nyland

Jorunn Grete oppsummerer aktiviteten dei fyrste åra

Kristine Veum

Per Reidar og Leif Arne

Fyrste prøvesendinga

Ingeborg Bråten Eikeberg

Harald Bruflat

Torbjørn Bøe, også som programleiar

Edvin, Finn og historisk kinospalte

3 på "gata"


De fekk høyre ein prat med Åslaug Hansegård på Breheimsenteret på nattsendinga 22.05.


Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad var på vakt denne kvelden.


Her kan de høyre innslaga deira:


På besøk hos hobbygartnarTerje A Gudmundson 

Gunnar Fossen fortel om flaggheising 8. mai 1945

17. mai Ormberg og Elvøy.

Fonndøla nye trafo, kvifor ??

Gravinga i Bustadikje og korleis kom sandtaka til

Åslaug Hansegård på Bresenteret.

De fekk blandt anna høyre om den nye fjøsen til Claus Rumohr Moe på nattsendinga den 04. september.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide sekretær og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Ny fjøs på Hafslo, Claus Rumohr Moe..

Askeladden, Luster Bok, Nye eigarar?

Åslaug Hansegard Breheimsenteret, korleis gjekk det i sumar ?

Komfirmantfest på Jostedal Hotell.

Jostedal Hotell, Laila Gjerde,  korleis gjekk det i sumar ??

Knut Cotta Schønberg, om Korona og influensavaksine.

Kveldens vits

De får høyre teppekunstnaren Marie Kvistad Eikum på nattsendinga fredag 12.06.


Kristen og Asbjørg Ormberg i studio og Halvard Johan Bolstad i teknikken serverar dykk sendinga.


Dette får de høyre om:


Galleri på Eikjastronde, Marie Kvistad Eikum

Jostedal Camping, Astrid Gjerde.

Brefestivalen, Marte Meland

Sjølvforsyning m.m. Olav Stølen

Kveldens vits

Vidar Sandbeck med Odd Helmer Handeland, Asbjørg Ormbeerg og Per Fossøy


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare