Det var reportasje frå isfiskekonkurranse på nattsendinga den 29.03

Jorunn Grete og Steinar var på vakt.

Her kan de høyre innslaga:


Lions Luster og Folkeakademiet på "turne" saman med IHS


Utflytt lustring


Isfiskekonkurranse på Hafslo


Ny leiar i LHL


Indrebøgdingen Ådne jobbar på Sardinia


Påskeberedskapen

Det vert ikkje heilt vanleg nattsending fredag 15.03.Det som var sendt:


Gaupne Bedehus utvidar.


May Iren tok turen til Fryd.


Joker Luster fekk påskjønning.


Ny biblioteksjef.


Politiet om svindel.


Historiske opptak:


På reportasjereise 2 månader etter oppsrarten i 1985.


Debatt om Hanspikvegen i 1988