Linda Øvregard Røhme er nattgjest

den 28.01.

Jan Bjørn Sørensen, Per Reidar Svangstu og Finn Skare har sendeansvar.


Dette er innslaga deira:


Koronanytt

Ugandaprosjektet til Bjørn Skovly

Kveldens nattgjest Linda Ø. Røhme

Countrykonsert med Arne Nesheim


45 minuttar med prestevikaren.

Her kan du høyre denne vekas program.

Vert sendt på radio kvar kveld klokka 20.50

Alle sende program finn du her

Annankvar laurdag kl. 22.00. Finn Skare og ein gjest for ein prat.  

Denne veka kan de høyre Magda Bukve her.

Programmet kjem i reprise  kvar dag klokka 15.00

Du kan høyre alle programma  her.

Fredagskvelden på Radio Luster startar klokka 20.50 med 45 minuttar med prestevikaren, Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40 og nattsending klokka22.00

Meldingar/helsingar sender de til melding krøllalfa radioluster eller trykk her

Kåre Hønsi fortalde om straumprisar på nattsendinga fredag 14.01.

May Iren Lund, Per Reidar Svangstu og Finn Skare var på vakt den kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:

Det vart natt-sending full av jule-stemning fredag 17.12.

Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og John Havellen sat i studio og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga på sendinga:


Koronanytt v/Schønberg

Kulturprisen 2021

Ei uventa gåve.

Utflytt lustring

Flatbrødbaking 

Hermetisering

Ølbrygging 


Wenche Schanke Eikum var gjest på nattsendinga 03. 12.


Jan Bjørn Sørensen og Arne Nesheim var programleiarar, Jorunn Grete Ugulen var sekreter og Finn Skare var teknikar


Jan Bjørn Sørensen var ein av dei som var med frå starten av i Radio Luster så han har leia mange sendingar på Radio Luster men det var på 1980 og 90 talet medan Arne Nesheim er heilt ny i denne rolla. Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt med Knut Cotta Schønberg

Julemarknad i Marifjøra

Kveldens nattgjest Wenche Schanke Eikum

Stein Bugge Næss og Ole Hermann Meløy fortalde om 50 års jubileum i Luster Turlag  den 19.11.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme, John Havellen og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


* Knut Cotta Schønberg

* Utflytt lustring

* Hafslo Songlag 70 år

* Luster Turlag 50 år

* Julemarknad i Fortun

* "Mann for sitt kjevle" sel flatbrød.

* Forfattar Rune Timberlid med bok om motstandsrørsla i Sogn 

Jostedal Helselag 100 år var tema på nattsendinga den 21.01.

Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Steinar Teigen hadde ansvar for sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:

Vinnar lisensaksjonen

Coronanytt. 

Astri Marie Fossøy, blandt anna om Marta Vigdal 

Oppussing m.m. Byggmix og Bestas Beste

Tomas Kjørlaug, Landbruket i Luster

Jostedal Helselag 100 år.

Dette trekløveret var ansvarleg for årets fyrste nattsending den 07.01

Mia Alme, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg, koronanytt

Ved og vedsalg, Olav Einan

Utflytt lustring

Nye løyper i Brunestegen

Alle bønder i Joste-dalen fekk JSA medaljen  på sendinga den 10.12


Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Finn Skare stod bak sendinga


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt

JSA sleppet 2021

JSA medaljen

Reguleringsplanen på Gjerde.

Jostedal saker og ting, Bjørnar Bjørhusdal.

Farvel til lyset.

Rockekonsert