RADIO LUSTER

Det var kjærleiken som fekk Inger-Lise Vigdal til å flytte til Vigdalen, og der har hobby-fotografen uendeleg med fotomotiv. Fredag 25.09. høyrde de ho på nattsendinga 


May Iren Lund og Kjell Olav Ugulen va programleiarar og Finn Skare var teknikar på sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg med korona-nytt

Haust på blomsterbutikken

Den nye sjefen på apoteket

Knut Schønberg trappar ned

Vekas Werner

Innflytt lustring Inger-Lise Vigdal


Fredagskvelden startar med Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40. Klokka 22.00 startar nattsendinga og varer til ca 01.00.

Helsingar og meldingar sender de til post@radioluster.no eller skriv det på meldingstenesta vår som du finn her

De fekk høyre om restaureringa av DS Oster på nattsendinga den 11.09.


Finn Skare og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Friidrettsstemne i Gaupne

Nattgjest Kristine Veum

Trond Johansen med nytt program "40 minutter med vikarpresten."

Ny btuktbutikk på Pyramiden

Ornes Båtbyggeri restaurerar DS Oster

Og til slutt: Programleiaren fann ein Elvis-imitator han ikkje visste om.


Mari, Sofie og Anna er tre av dei fire med sommarjobb på Lustrabui som du fekk høyre på haustens fyrste natt-sending fredag 14.08.


Finn Skare og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Tegen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Anna, Sofie og Mari med feriejobb på Lusterabui

Oliwia kjem heilt frå Polen til sommarjobb.

Harastølen har aldri vore nærare utvendig rehabelitering

Olav Døsen har site koronafast i Singapore  

Siste veka før skulestart har det vore tillbod om sommarskule i Gaupne

Konsert på Kafe Motti

Denne veka startar skulane att. Rektor på Hafslo Skule, Hilde Holte Selland, fortel på sendinga den 21.08.


Thomas Skjerven og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Hans Olav Sandvik fortel om det avlyste Gaupnetreffet og kva det vart i staden.

Ein prat med Jan Ove Fossøy 

Bjarte Lie fortel om sesongen på kafé Marifjøra.

Werners tankespinn.

Oppstart skulen, rektor på Hafslo fortel.

Blanderiet lagar byggeklossar i betong.

Knut C Schønberg oppdaterar om korona.

Ketil Raaum bygger utleige-hytter på Mollandsmarki, Det fekk de høyre om på natt-sendinga fredag 10. april 


Thomas Skjerven  og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar


Her kan du høyre alle innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg med siste nytt on korona-epedemien

Ove Fortun om Røde Kors i påsken

Anders Fortun om snøforhold og sommsrskisenteret.

Ketil Raaum bygger hytter på Mollandsmarki

Kveldens hovudgjest Harald Hess

Kveldens vits.

Fire lokalkjende karar på "byvandring" i Marifjøra var eit av innslaga på nattsendinga 1 mai.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronasituasjonen - kommuneoverlege Schønberg

1. mai-kåseri ved Malvin Moen

Byvandring i Marifjøra

Ein vinter på Helgheim rundt 1950 med Per Schanke

Jan Bjørn Sørensen var gjesteprogramleiar på jubileumsendinga fredag den 28.08.


Jorunn Grete Ugulen var programleiar med  Finn Skare i teknikken.


I desse tider for 35 år sidan gjekk fyrste sendinga frå studioet til Luster Nærradio på lufta. Dette vart markert på denne sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Erling Bjørnetun

Ove Nyland

Jorunn Grete oppsummerer aktiviteten dei fyrste åra

Kristine Veum

Per Reidar og Leif Arne

Fyrste prøvesendinga

Ingeborg Bråten Eikeberg

Harald Bruflat

Torbjørn Bøe, også som programleiar

Edvin, Finn og historisk kinospalte

3 på "gata"


De fekk høyre ein prat med Åslaug Hansegård på Breheimsenteret på nattsendinga 22.05.


Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad var på vakt denne kvelden.


Her kan de høyre innslaga deira:


På besøk hos hobbygartnarTerje A Gudmundson 

Gunnar Fossen fortel om flaggheising 8. mai 1945

17. mai Ormberg og Elvøy.

Fonndøla nye trafo, kvifor ??

Gravinga i Bustadikje og korleis kom sandtaka til

Åslaug Hansegård på Bresenteret.

Anne Lene Eggum fortalde om oppmjuking av korona-reglane ved NAV-kontoret på natt-sendinga fredag 5.6.


Jorunn Grete Ugulen, May Iren Lund og Stefan Åberg var programleiarar medan Finn Skare sat bak miksebordet.


Her kan du høyre innslaga deira:


Bjørn Skovly går for Afrika. (Telefon 90010237 Bjorn på Facebook)

Fakta om brunsneglar

NAV fortel om koronareglane

Knut Schønberg fortel siste koronanytt.

Hanne Teigen fortel om Barnas turlag

Jan Inge Hage hadde bustaden sin i Gaupne i mange år. No har han spela inn eigenkomponert misikk.

Kveldens Werner

Rapport frå svadlekroken

Sykkelutleige på ATS

Kveldens historiar, Johan Heltne.

De fekk blandt anna høyre om den nye fjøsen til Claus Rumohr Moe på nattsendinga den 04. september.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide sekretær og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Ny fjøs på Hafslo, Claus Rumohr Moe..

Askeladden, Luster Bok, Nye eigarar?

Åslaug Hansegard Breheimsenteret, korleis gjekk det i sumar ?

Komfirmantfest på Jostedal Hotell.

Jostedal Hotell, Laila Gjerde,  korleis gjekk det i sumar ??

Knut Cotta Schønberg, om Korona og influensavaksine.

Kveldens vits

De får høyre teppekunstnaren Marie Kvistad Eikum på nattsendinga fredag 12.06.


Kristen og Asbjørg Ormberg i studio og Halvard Johan Bolstad i teknikken serverar dykk sendinga.


Dette får de høyre om:


Galleri på Eikjastronde, Marie Kvistad Eikum

Jostedal Camping, Astrid Gjerde.

Brefestivalen, Marte Meland

Sjølvforsyning m.m. Olav Stølen

Kveldens vits

Vidar Sandbeck med Odd Helmer Handeland, Asbjørg Ormbeerg og Per Fossøy


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare