RADIO LUSTER

Høyr kommunestyre på radio torsdag frå kl 12.00 eller i reprise torsdag kveld eller fredag fram til Gunnars kjøkenmusikk.

Eller sjå det på video her

Abjørg har vore og sett på ostekoking i Åsen. Det får de høyre om fredag 27.11.


Asbjørg og Kristen Ormberg er programleiarar, Erling Eide er sekreter og Halvard Johan Bolstad er teknikar.


Dette får de høyre om på sendinga:


Kurt Brun, nytt operasjonsbord.

Tage Nondal, Årets avløysar.

Ostekoking i Åsen.

Fisketeljing i Jostedalselva.

Hudterapeut, Sofie Husabø.

Liv Byrkjeland, skjegg på skogen.

Geir Paulsen, Kyrkjelege handlingar framover.

Koronanytt ??

Fredagskvelden startar med Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40. Klokka 22.00 startar nattsendinga og varer til ca 01.00.

Helsingar og meldingar sender de til post@radioluster.no eller skriv det på meldingstenesta vår som du finn her

Øystein Veum har kjøpt avansert krattryddar. Denne veka er han på Indre Hafslo og der traff me  han. Det fekk du høyre om fredag 06.11.


Finn Skare, John Havellen Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Øystein Veum har kjøpt avansert krattryddar.

Trond Johansen om programmet sitt "40 minutter med prestevikaren"

Øystein Høyheim mottok stor gåve til Harastølen

Bjørn Kristian Skovly til Afrika att.

Korkonsert på Pyramiden.

Stine Rebni Bjørk er psykomotorisk fysioterapeut men kva er det.

Ordføraren om FV55 Nes - Høyheimsvik

Linda Watten i koronakarantene i Bergen.

Sangfuglen og politisk interresserte Dordi Boksasp Lerum frå Sørheim var gjest på sendinga fredag 09.10.


John Havellen, Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Bak kulissene då Kathrine Valle blei prest.

Det vert truleg eit datasenter til på Hausamoen

De får høyre frå Dordi Boksasp Lerum som no er busett i Tingvoll.

Folk Flest med "koronakonsertar" i Sogndal og Skjolden.

Tv aksjonen 18 oktober.

De fekk høyre om restaureringa av DS Oster på nattsendinga den 11.09.


Finn Skare og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Friidrettsstemne i Gaupne

Nattgjest Kristine Veum

Trond Johansen med nytt program "40 minutter med vikarpresten."

Ny btuktbutikk på Pyramiden

Ornes Båtbyggeri restaurerar DS Oster

Og til slutt: Programleiaren fann ein Elvis-imitator han ikkje visste om.


Torill Anita Segtnan som har ansvar for forebyggande ved Sogn brann og redning, fortalde om brannfarar i mørketida på sendinga 13.22


May Iren Lund og Kjell Olav Ugulen var programleiarar, Finn Skare varteknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Ellen om tilboda på biblioteket.

Sogn brann og redning - forebygging i mørketida

Aud Jorunn - treningsmotivator

Oppdatering korona

Werner om mangt

Årdølen Ketil Thorbjørnsen med ny eigenprodusert sang.

Elsykkelutleige på ATS

Kommande rektor ved Luster Ungdomskule, Knut Hauge, var medprogramleiar på nattsendinga fredag 16. oktober. 


May Iren Lund, Kjell Olav Ugulen og Finn Skare var resten av teamet denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Werner sine fredagstankar.

Jobbspesialist i Luster.

Møt rektor Knut Hauge

Knut Schønberg om korona

Bufetat om rekruttering, fosterheim


Brek og hent - Sverre Bruheim og Torodd Kvam har ein spesiell "hobby". Det fekk de høyre om på nattsendinga 23.10.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar på sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg om korona.

Husflidsmessa avlyst, alternativ ?

Utflytt lustring - Margareth Bruheim frå Indre Hafslo

Kristina og Selmer Tverberg om då koronaen herja som verst i Italia, der ydottera bur.

Rask psykisk helsehjelp i Luster.

Brek og hent - Sverre Bruheim og Torodd Kvam sin spesielle "hobby"

Per Birger Lomheim fekk Kongens fortenestemedalje.

Hobbyfotografen Inger-Lise Vigdal flytte til Vigdalen med uendeleg med fotomotiv. Fredag 25.09. høyrde de ho på nattsendinga 


May Iren Lund og Kjell Olav Ugulen var programleiarar og Finn Skare var teknikar på sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg med korona-nytt

Haust på blomsterbutikken

Den nye sjefen på apoteket

Knut Schønberg trappar ned

Vekas Werner

Innflytt lustring Inger-Lise Vigdal


Jan Bjørn Sørensen var gjesteprogramleiar på jubileumsendinga fredag den 28.08.


Jorunn Grete Ugulen var programleiar med  Finn Skare i teknikken.


I desse tider for 35 år sidan gjekk fyrste sendinga frå studioet til Luster Nærradio på lufta. Dette vart markert på denne sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Erling Bjørnetun

Ove Nyland

Jorunn Grete oppsummerer aktiviteten dei fyrste åra

Kristine Veum

Per Reidar og Leif Arne

Fyrste prøvesendinga

Ingeborg Bråten Eikeberg

Harald Bruflat

Torbjørn Bøe, også som programleiar

Edvin, Finn og historisk kinospalte

3 på "gata"


PROGRAMOVERSYN


Kvar dag 06 - 01.00:


Reprise på siste fredag nattsending, avbrote av:


Favorittmusikken min kvar dag klokka 12,00 og kl 18.00


Gunnars kjøkenmusikk kvar dag klokka 21.40. til 22.00


BINGO onsdag klokka 20.00 - 21.45


40 minuttar med vikarpresten Kvar dag mandag til laurdag, unnateke onsdag, kl 21,00. Søndag kl 09.00. På nett her.


Møter i kommunestyre og formannskap vert  overført direkte.


Asbjørg har vore og sett gjetarhund i aksjon og vart imponert. Dette fekk du høyre om på fredagsendinga 30.10.


Asbjørg og Kristen Ormberg var programleiarar, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad var også med på laget.


Her kan du høyre innslaga deura


Korona, nye reglar?

Innflyttar til Jostedalen, Sofie Klemetzenm del 1

Innflyttar til Jostedalen, Sofie Klemetzenm del 2

Konsert med Helene, Hege og John Odvar på Jostedal Hotell

Intrevju med Helene Myklemyr Bolstad

Deniz Yaren og Edel Skjæret reiser til Rauland.

Gjetarhund i Gaupne. Asbjørg vart imponert.

Salong Perry, korleis går det i Coronatider

De fekk mellom anna høyre om framtidige tindeveg-leiarar på kurs i Jostedalen på nattsendinga fredag 02. oktober.


Asbjørg og Kristen Ormberg var programleiarar, Erling Eide var sekreter og Halvar Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Astrid Gjerde om sommaren på Jostedal Camping,

Andy Collins, Rafting i koronatid

Haust i hagen med Aud Øygard

Jostedal Breførarlag, korleis gjekk det.

Håvard Evjestad om juvinga i sommar.

Kveldens vits.

På tindevegleiar-kurs 

De fekk blandt anna høyre om den nye fjøsen til Claus Rumohr Moe på nattsendinga den 04. september.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide sekretær og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Ny fjøs på Hafslo, Claus Rumohr Moe..

Askeladden, Luster Bok, Nye eigarar?

Åslaug Hansegard Breheimsenteret, korleis gjekk det i sumar ?

Komfirmantfest på Jostedal Hotell.

Jostedal Hotell, Laila Gjerde,  korleis gjekk det i sumar ??

Knut Cotta Schønberg, om Korona og influensavaksine.

Kveldens vits


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare