RADIO LUSTER

I julehelga var det lys att i det nyrestaurerte stovehuset på Fladhammar. Dette fekk de høyre om på nattsendinga fredag 22.01.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Embetsgarden Fladhammar

Metre om arbeidet på Fladhammar

Utflytt lustring

Kommuneoverlegen om korona / vaksinering

Yngvar Andersen om nyttårsforsett og trening

Demenskoordinator i Luster


Kvelden startar med 40 minuttar med prestevikaren klokka 21.00 og Gunnars kjøkenmusikk klokka 21.40. Klokka 22.00 startar nattsendinga og varer til ca 01.00.

Helsingar og meldingar sender de til post@radioluster.no eller skriv det på meldingstenesta vår som du finn her

Kjell Einar Ormberg var ein av 5 som fortel om kva året 2020 vart for dei. Det gjorde dei på natt-sendinga den 01.01.2021, den fyrste kvelden i det nye året


Kristen og Asbjørg var programleiarar, Erling Eide var sekreter og Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Koronanytt frå Knut Schønberg NB vaksineprioritering endra sidan opptak

Nyttårshelsing frå ordføraren

Året som gjekk med Jan Norvald Steig

Året som gjekk med Kjell Einar Ormberg

Året son gjekk med Monica Ugulsvik

Året som gjekk med Elen Øygard

Året som gjekk med Elen Høgemo

Fisketeljing i Jostedøla


Det nye fine miksebordet vårt har teke all tid denne veka men sending vart det, sjølv om ikkje allt gjekk vår veg.


Kveldens medarbeidarar var John Havellen, Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen.Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg om siste nytt om korona

Vil du bli besøksvenn

Trond Johannsen fekk ein gang Carola til Solvoren 4 dagar før jul

Jorunn Grete har vore med ut på tur med funksjonshemma.

Dagfinn Hovland inviterar til tea-party


Øystein Veum har kjøpt avansert krattryddar. Denne veka er han på Indre Hafslo og der traff me  han. Det fekk du høyre om fredag 06.11.


Finn Skare, John Havellen Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Øystein Veum har kjøpt avansert krattryddar.

Trond Johansen om programmet sitt "40 minutter med prestevikaren"

Øystein Høyheim mottok stor gåve til Harastølen

Bjørn Kristian Skovly til Afrika att.

Korkonsert på Pyramiden.

Stine Rebni Bjørk er psykomotorisk fysioterapeut men kva er det.

Ordføraren om FV55 Nes - Høyheimsvik

Linda Watten i koronakarantene i Bergen.

Strongman Vegil Rebni Kjær var nattgjest på sendinga den 11.12. 


May Iren Lund og Kjell Olav Ugulen va programleiarar og Finn Skare var teknkar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Kveldsgjesten: Vegill Rebni Kjær

Trening og livsstil med Marthe på Frisklivssentralen

Mat og prat på Lustraporten

Kyrkjehistorie i bokform, 

Gjenhøyr frå program laga av vidaregåande-elevar.

Kveldens Werner

Torill Anita Segtnan som har ansvar for forebyggande ved Sogn brann og redning, fortalde om brannfarar i mørketida på sendinga 13.11.


May Iren Lund og Kjell Olav Ugulen var programleiarar, Finn Skare varteknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Ellen om tilboda på biblioteket.

Sogn brann og redning - forebygging i mørketida

Aud Jorunn - treningsmotivator

Oppdatering korona

Werner om mangt

Årdølen Ketil Thorbjørnsen med ny eigenprodusert sang.

Elsykkelutleige på ATS

Esso Hafslo Bilsenter sine nye tilbod var tema på nattsendinga den 15. 01.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre alle intervjua og reportasjane deira:


Corona-situasjonen i Luster

Bustadfeltet Botnen på Hafslo 

Hans Nes Bygg As står for generasjonsovergang

På tre månaders utflukt til Singapore

Esso-stasjonen på Hafslo utvidar tenestetilbodet


Me har besøkt Oklevik der dei har selt juletre i 60 år. Dette fekk du høyre på nattsendinga fredag 18.12.


Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Steinar Teigen bemanna studio denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Julemat og mattradisjonar med Ragnhild Sviggum

Leve med kronisk sjukdom 

60 år med juletresalg i Oklevik 

Kommuneoverlege Knut Cotta Schønberg 

Juleminner frå medarbeidarane i Radio Luster del 1

del 2

del 3

del 4

Røde Kors har fått stor gåve frå Statkraft

Årets kulturpris-mottakar

Brek og hent - Sverre Bruheim og Torodd Kvam har ein spesiell "hobby". Det fekk de høyre om på nattsendinga 23.10.


Jorunn Grete Ugulen og Mia Alme var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar på sendinga.


Her kan du høyre innslaga deira:


Knut Schønberg om korona.

Husflidsmessa avlyst, alternativ ?

Utflytt lustring - Margareth Bruheim frå Indre Hafslo

Kristina og Selmer Tverberg om då koronaen herja som verst i Italia, der ydottera bur.

Rask psykisk helsehjelp i Luster.

Brek og hent - Sverre Bruheim og Torodd Kvam sin spesielle "hobby"

Per Birger Lomheim fekk Kongens fortenestemedalje.

PROGRAMOVERSYN


Kvar dag 06 - 01.00:


Reprise på siste fredag nattsending, avbrote av:


Favorittmusikken min kvar dag klokka 12,00 og kl 18.00


Gunnars kjøkenmusikk kvar dag klokka 21.40. til 22.00


BINGO onsdag klokka 20.00 - 21.45


40 minuttar med vikarpresten Kvar dag mandag til laurdag, unnateke onsdag, kl 21,00. Søndag kl 09.00. På nett her.


Møter i kommunestyre vert  overført direkte.


Denne veka kjem nattsendinga laurdag 26.12. Den vil sjølvsagt vera prega av at det er 2. juledag.


May Iren Lund og Per Reidar Svangstu bemannar studio medan Finn Skare er teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Utflytt innflyttar

Ståa i Hafslo Idrettsleg

Ståa i Luster Idrettslag

Ståa i IL Fanaraak

Ståa i IL Bjørn

Bjørn Tore Aarøy

Vekas Werner

Abjørg har vore og sett på ostekoking i Åsen. Det fekk de høyre om fredag 27.11.


Asbjørg og Kristen Ormberg var programleiarar, Erling Eide var sekreter og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan de høyre innslaga deira:


Kurt Brun, nytt operasjonsbord.

Tage Nondal, Årets avløysar.

Ostekoking i Åsen.

Koronatilpassa juleførebuing på Jostedal Oppvekstsenter

Hudterapeut, Sofie Husabø.

Liv Byrkjeland, skjegg på skogen.

Geir Paulsen, Kyrkjelege handlingar framover.

Asbjørg har vore og sett gjetarhund i aksjon og vart imponert. Dette fekk du høyre om på fredagsendinga 30.10.


Asbjørg og Kristen Ormberg var programleiarar, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad var også med på laget.


Her kan du høyre innslaga deura


Korona, nye reglar?

Innflyttar til Jostedalen, Sofie Klemetzenm del 1

Innflyttar til Jostedalen, Sofie Klemetzenm del 2

Konsert med Helene, Hege og John Odvar på Jostedal Hotell

Intrevju med Helene Myklemyr Bolstad

Deniz Yaren og Edel Skjæret reiser til Rauland.

Gjetarhund i Gaupne. Asbjørg vart imponert.

Salong Perry, korleis går det i Coronatider


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare