Radio Luster er no i sommarmodus.

Bingoane går som vanleg, men det vert ikkje vanlege nattsendingar. 

I staden sender me 5 timars sløyfer med reprisar av Countrytimen og Folk og musikk og reprisar på utvalde innslag frå i vinterens nattsendingar. Nye program kvar fredag.


Fyrste nattsending til hausten kjem den 16. august