Vil du sende ei melding eller helsing på sendingane våre så finn du alle opplysningane ved å klikke på knappen "Kontakt oss" oppe til høgre på denne sida.

Kveldens sending startar kl 21.40 med Gunnars Kjøkenmusikk.


Vertinna  på Jostedal Hotell, Laila Gjerde, var ei av dei de fekk høyre på nattsendinga fredag 24. april.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar, Erling Eide og Steinar Teigen var også med på laget.


Her kan de høyre innslaga deira:


Koronaviruset, Knut Cotta Schønberg

Mary Åsen, kveldsgjest del 1

Mary Åsen kveldsgjest del 2

Korps- og kor i koronatider

Jostedal Hotell, Laila Gjerde

Joker Jostedal, Venke Bakken

Jostedal Breførarlag, Steinar Bruheim

Stein Bugge Næss, eigar av Luster Fjordhytter, var vår nattgjest den 03.04.


Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan de høyre innslaga.


Radio Luster sender påskegudstenester for tomme kyrkjer. Prost Paulsen fortel

Knut Cotta Schønberg fortel siste nytt frå korona-kampen i Luster

To lustraverksemder, Lustrabui og Gaupnetunet, fortel om korlis dei handterar koronaepidemien

Rådmann fortel korleis dei taklar utfoordringane på rådhuset

Kjell Olav Bondevik fortel om nytt utstyr til å kontakta sine kjære og kjende på sjukeheimane

Kveldens heidersgjest er Stein Bugge Næss

Ekteparet Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar på sendinga fredag 07. 02.


Med seg på lager hadde dei Halvard Johan Bolstad og Erling Eide


Her kan du høyre innslaga deira:


Beredskap innan helse.

Den gjenoppdaga ungdomskjærleiken som blomstra på fleskedansen.

Omlegginga av servicetorget, ein prat med Svein Sanden.

Svadlekroken.

Bilen min.

Fleskadansen 2020.

De fekk høyre ein prat med Åslaug Hansegård på Breheimsenteret på nattsendinga 22.05.


Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad var på vakt denne kvelden.


Her kan de høyre innslaga deira:


På besøk hos hobbygartnarTerje A Gudmundson 

Gunnar Fossen fortel om flaggheising 8. mai 1945

17. mai Ormberg og Elvøy.

Fonndøla nye trafo, kvifor ??

Gravinga i Bustadikje og korleis kom sandtaka til

Åslaug Hansegård på Bresenteret.

Fire lokalkjende karar på "byvandring" i Marifjøra var eit av innslaga på nattsendinga 1 mai.


Kjell Opheimshaug, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad bemanna Radio Luster denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Coronasituasjonen - kommuneoverlege Schønberg

1. mai-kåseri ved Malvin Moen

Byvandring i Marifjøra

Ein vinter på Helgheim rundt 1950 med Per Schanke

Ketil Raaum bygger utleige-hytter på Mollandsmarki, Det fekk de høyre om på natt-sendinga fredag 10. april 

Thomas Skjerven  og Jorunn Grete Ugulen var programleiarar og Steinar Teigen var teknikar


Her kan du høyre alle innslaga deira:


Knut Cotta Schønberg med siste nytt on korona-epedemien

Ove Fortun om Røde Kors i påsken

Anders Fortun om snøforhold og sommsrskisenteret.

Ketil Raaum bygger hytter på Mollandsmarki

Kveldens hovudgjest Harald Hess

Kveldens vits.

De fekk mellom anna høyre frå den årvisse skreiedagen i Åsen på nattsending fredag 20.03.


Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad stod bak sendinga. 


Her kan du høyre innslaga.


Kulturhelg i Jostedalen, med Jens Brekke og fleire.

Koronaviruset, Asborg L. Kjærvik

Koronaviruset, Knut Corra Schønberg

Koronaviruset, ordføraren

Skreiedag i Åsen.

Ein prat med Spar, Ole Johnny Uthus

Avløysarlaget, Aud Fossøy

Kathrin Tverberg i Italia.

Vekas vits Bergliot Buskaker

De fekk høyre siste nytt om koronaviruset på natt-sendinga den 28.02. 


Kristen Ormberg, Mia Alme og Erling Eide bemanna studio medan Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre intervjua deira:


Siste nytt om sikringsradioen.

Knut Cotta Schønberg fortel om korona-viruset.

Bondeprat med Tomas Kjørlaug.

Bilen min, Kåre Øyen.

Vitsestafett, Kari Grov.

Samtale om skotårsdagen


Yrkessjåføren Sofie Bukve Gunnestad var gjest på nattsendinga den 27. mars.  


Jorunn Grete Ugulen og Stefan Åberg var programleiarar, May Iren Lund var reportar og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan de høyre innslaga deira:


Tøff dame i sjåførbransjen Sofie Bukve Gunnestad

Siste nytt frå kommunelegen ang. koronaviruset

Ordføraren om koronasituasjonen

Me-tre og koronasituasjonen

Veim Maskin bygger ferdig gangveg til Marifjøra

Per Birger Lomhein fortel om brubygging

Kveldens vits

Kveldstankar frå Werner Hillestad.


De fekk vere med til nye klubbhuset til Glacier MC på nattsendinga den 06.03


May Iren Lund, Stefan Åberg og Jorunn Grete Ugulen bemannar studio og Steinar og Gaute Teigen var teknikkarar.


Her kan de høyre innslaga deira:


Motorsykkelklubben Glacier MC i nyeklubblokaler.

Den spelemanpris-nominerte  gruppa Morgonrode heldt konsert i Prestegarden i Luster denne veka.

Ragnhild Sviggum kjem og fortel om Røde Kors omsorg og deira arbeide.

Werner Hillestad sine ord for dagen 

Fjøsnissane vidare i UKM

Kjell Olav Bondevik om fagdag.

Sindre Steig bå besøk.

Kveldens vits.


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare