Studiolokala til Radio Luster finn du i Gaupne i Pyramiden Kjøpesenter, 2. etasje.

Medarbeidarar:

Telefon:     57681410


E-post:        Til redaksjon:  post@radioluster.no

Fakturaadresse: leiar krøllalfa radioluster.no

Melding/helsing: melding krøllalfa radioluster.no


Heimeside:  www.radioluster.no


Postadresse:

Radio Luster

Rådhusvegen 5

6868 Gaupne


Bankkonto:      3785 07 03869


Org. nummer:  986 723 714


Vipps:     129510


Styret:


Ole Jan Sønnesyn (leiar)

Finn Skare

Olfert Øvrebø 

Steinar Teigen

Wenche Schanke Eikum


Ansvarleg Redaktør:

May Iren LundMe sender på føljande frekvensar:


Gaupne:   

Molden       

Fortun:       

Vigdal:         

Bjørkhaug:   

Veitastrond: 

107,6

104,4

107,8

102,2

105,3

105,9 ( ute av drift)