Vaktliste hausten 2023.

Dato   Studio

Teknikk

Dato   Kontrollør bingo

13.10

Jorunn Grete

Steinar

20.10

May Iren

Steinar

27.10

Kristen

Steinar

03.11

Finn

Finn

10.11

Jorunn Grete

Finn

17.11

May Iren

Finn

24.11

Kristen

Finn

01.12

I opptak

Finn

08.12

Jorunn Grete

Steinar

15.12

May Iren

Finn

22.12

Kristen

Finn

29.12

Kjell

Steinar

11.10

Jorunn Grete

18.10

Per Reidar

25.10

01.11

08.11

Jorunn Grete

15.11

Per Reidar

22.11

29.11

06.12

Jorunn Grete