RADIO LUSTER


Årsmøte i  Radio Luster.


Radio Luster inviterar medlemmane til årsmøte den

26.02.20. klokka 16.00 i Radio Luster sine lokaler.


Frivillig lisens er rekna som medlemskontinent for organisasjonen Radio Luster og alle som har betalt har møte og stemmerett på årsmøtet.


Sakliste:


  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av ordstyrar og sekreter
  3. Årsmelding frå styret
  4. Årsmelding frå ansv.red.
  5. Godkjenning av reknskap 2019
  6. Godkjenning av budsjett 2020
  7. Val av styre.
  8. Val av revisor
  9. Innkomne saker.
Saker ein vil ha handsama på årsmøtet må vere leiaren i hende innan 20.02.20.


Etter årsmøtet vert det medarbeidarmøte for val av ansvarleg redaktør for 2019.
Finn Skare                      May Iren Lund

styreleiar                        ansv.red.
Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare