RADIO LUSTER

Gunnars kjøkenmusikk


Gunnar Fossen har laga desse programma til kvar fredag frå hausten 2013 med få unntak.

Programma blir til rundt Gunnar sitt kjøkenbord og  musikken er henta frå Gunnar sitt imponerande musikkarkiv.

Her kan du høyre dei siste programma han har laga så langt

Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare