Gunnars kjøkenmusikk


Her finn du alle programma "Gunnars kjøkenmusikk". Programma blir til rundt Gunnar Fossen sitt kjøkenbord og  musikken er henta frå Gunnar sitt imponerande musikkarkiv.


Gunnar har no teke ein velfortent  pause, men kjem sterkt attende til hausten. I mellomtida sender me tidlegare program i reprise.


2014


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare