Søndag 05. april kl. 11.00 overfører me gudsteneste frå Dale Kyrkje.

Stein Bugge Næss, eigar av Luster Fjordhytter, var vår nattgjest den 03.04.


Finn Skare, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan de høyre innslaga.


Radio Luster sender påskegudstenester for tomme kyrkjer. Prost Paulsen fortel

Knut Cotta Schønberg fortel siste nytt frå korona-kampen i Luster

To lustraverksemder, Lustrabui og Gaupnetunet, fortel om korlis dei handterar koronaepidemien

Rådmann fortel korleis dei taklar utfoordringane på rådhuset

Kjell Olav Bondevik fortel om nytt utstyr til å kontakta sine kjære og kjende på sjukeheimane

Kveldens heidersgjest er Stein Bugge Næss

Vil du sende ei melding eller helsing på sendingane våre så finn du alle opplysningane ved å klikke på knappen "Kontakt oss" oppe til høgre på denne sida.


Fredagskvelden startar kl. 21.40 med Gunnars kjøkenmusikk, deretter vert det 3 timars nattsending frå kl 22.00.

Ekteparet Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar på sendinga fredag 07. 02.


Med seg på lager hadde dei Halvard Johan Bolstad og Erling Eide


Her kan du høyre innslaga deira:


Beredskap innan helse.

Den gjenoppdaga ungdomskjærleiken som blomstra på fleskedansen.

Omlegginga av servicetorget, ein prat med Svein Sanden.

Svadlekroken.

Bilen min.

Fleskadansen 2020.

De fekk høyre julesong frå Vigdalen på årets siste nattsending den 27.12.


Kristen og Asbjørg Ormberg var programleiarar. Med seg på laget haddde dei Erling Eide og Steinar Teigen.


Her kan du høyre innslaga:

Pass på når du sender opp rakettar

Olaf Skjerdal
Nyttårshelsing frå Ordføraren
Magda Bukve
Aina Kvam
Ellen Borch Veum les dikt
Jul I Vigdalen ink. intervju
JSA Medaljen

De fekk mellom anna høyre frå den årvisse skreiedagen i Åsen på nattsending fredag 20.03.


Kristen og Asbjørg Ormberg, Erling Eide og Halvard Johan Bolstad stod bak sendinga. 


Her kan du høyre innslaga.


Kulturhelg i Jostedalen, med Jens Brekke og fleire.

Koronaviruset, Asborg L. Kjærvik

Koronaviruset, Knut Corra Schønberg

Koronaviruset, ordføraren

Skreiedag i Åsen.

Ein prat med Spar, Ole Johnny Uthus

Avløysarlaget, Aud Fossøy

Kathrin Tverberg i Italia.

Vekas vits Bergliot Buskaker


De fekk høyre siste nytt om koronaviruset på natt-sendinga den 28.02. 


Kristen Ormberg, Mia Alme og Erling Eide bemanna studio medan Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre intervjua deira:


Siste nytt om sikringsradioen.

Knut Cotta Schønberg fortel om korona-viruset.

Bondeprat med Tomas Kjørlaug.

Bilen min, Kåre Øyen.

Vitsestafett, Kari Grov.

Samtale om skotårsdagen


De fekk bli med på vinterleikar på Sogn Skisenter fredag 14.02.


Thomas Skjerven var sjef i studio denne kvelden. Med seg på laget hadde han Finn Skare og Jorunn Grete Ugulen.


Her kan du høyre innslaga deira:


Med bebuarar på Grandmo Busenter på aktivitetsdag på Heggmyrane.

Ein prat med dagleg leiar i Wonderlust As Toril Partenyi

Besøk på Utstyrsentralen

Saka Harastølen frå torsdagens kommunestyremøte.

Leon Lunde på langreis.

Årsmøte i Hafslo Idrettslag

Datakafe på Hafslo

Du fekk høyre om Luster Bok med nye eigarar og nye produkt fredag 24.01


May Iren Lund, Jonrunn Grete Ugulen og Finn Skare laga nattsending denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Hafslodame, alle veit kven ho er, men kven er ho?
Sjølvhjelpsgruppe kva er no det?

Luster Bok får nye eigarar.
Gaupne Helselag frå A til Å

Nytt gatekjøken på Stolpen på Hafslo

Werner Hillestad om livet i rett gamle dagar. 

Yrkessjåføren Sofie Bukve Gunnestad var gjest på nattsendinga den 27. februar.


Jorunn Grete Ugulen og Stefan Åberg var programleiarar, May Iren Lund var reportar og Halvard Johan Bolstad var teknikar.


Her kan de høyre innslaga deira:


Tøff dame i sjåførbransjen Sofie Bukve Gunnestad

Siste nytt frå kommunelegen ang. koronaviruset

Ordføraren om koronasituasjonen

Me-tre og koronasituasjonen

Veim Maskin bygger ferdig gangveg til Marifjøra

Per Birger Lomhein fortel om brubygging

Kveldens vits

Kveldstankar frå Werner Hillestad.


De fekk vere med til nye klubbhuset til Glacier MC på nattsendinga den 06.03


May Iren Lund, Stefan Åberg og Jorunn Grete Ugulen bemannar studio og Steinar og Gaute Teigen var teknikkarar.


Her kan de høyre innslaga deira:


Motorsykkelklubben Glacier MC i nyeklubblokaler.

Den spelemanpris-nominerte  gruppa Morgonrode heldt konsert i Prestegarden i Luster denne veka.

Ragnhild Sviggum kjem og fortel om Røde Kors omsorg og deira arbeide.

Werner Hillestad sine ord for dagen 

Fjøsnissane vidare i UKM

Kjell Olav Bondevik om fagdag.

Sindre Steig bå besøk.

Kveldens vits.

Marit Aakre Tennø fortalde om Ornes Stavkyrkje og kultur-arvsenter fredag 31.01.


Finn Skare, John Havellen, Jorunn Grete Ugulen og Steinar Teigen bemanna radioen denne kvelden.


Her kan du høyre innslaga deira:


Wenche Schanke Eikum fortalde om endringane i Sogn Avis

Presentasjon av den nye diakonen Grethe Snekkevik Bondevik.

Marit Aakre Tennø fortalde om framtida til Ornes Stavkyrkje og verdsarvstatusen. 

Eine ambulansen flyttar til Sogndal, eller klarar nokon å stoppe det? Ordføraren fortel


De fekk vere med på isbading på nattsending fredag 6.12.


May Iren Lund og Stefan Åberg bemanna studio medan Finn Skare var teknikar.


Her kan du høyre innslaga deira:


Tilbudet Juleglede

Julekonsert i Dale Kyrkje

Julestemning i Kaupanger. Laga av elevar frå Sogndal VGS

Isbading i Lustrafjorden

Ein prat med kulturprismottakar Bjørg Hovland

Werner om adventRedaktøren vår, May Iren Lund sat i studio på årets fyrste nattsending, fredag 3. januar.


Med seg på laget hadde ho Thomas Skjerven, Jorunn Grete Ugulen og Finn Skare


Her kan du høyre innslaga deira:


Nytt om bingobonus frå fyrstkommande onsdag

Sogn Skisenter Heggmyrane

Anja Irene Heggestad Fåberg fortel om værutfordringar på  Veitastrondi

Henning Lad fortel om konsert laurdag

Ivar ordførar privat.

Sindre Steig på juleferie

Julekonsertane til Indre Hafslo Spelemannslag, Torodd Joranger


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare