RADIO LUSTER

I skymingi

Programleiar Harald Vatne


Dette programmet har no teke ein pause men kjem att etter jul er planen.


I skymingi er eit program der Harald Vatne framfører lyrikk og samtalar med

teknikaren sin, Finn Skare, om dikta og diktinga til sentrale forfattarar.

p  

Du kan høyre alle tidlegare programma på denne sida.


 


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare