I skymingi

Programleiar Harald Vatne


Dette programmet har no teke ein pause.


I skymingi er eit program der Harald Vatne framfører

lyrikk og samtalar med teknikaren sin, Finn Skare,

om dikta og diktinga til sentrale forfattarar.

Du kan høyre dei siste programma på denne sida.