Kommunestyremøte 23.05.24 klokka 13.00

Møtet vert direkte overført på Radio Luster 


Temamøte frå kl. 10.00
Kl. 10.00-10.45 Simas
Kl. 10.45-11.30 Sogn Brann og Redning
Kl. 11.30-11.45 Anna Kommunesamarbeid
Kl. 11.45-12.15 Lunsj.
Kl. 12.15-12.55 Sogn barnevern- tilstandsrapport.


Kl. 13.00- Kommunestyremøte, med overrekking av tilgjengepris i starten av møtet.


Saksliste:
30/24 Konstituering av møte
31/24 Tilstandsrapport for Sogn barnevern 2023
32/24 Orienteringssak: møteprotokoll frå sist møte
33/24 Søknad om tilskot frå næringsfondet - oppussing av
Fjordstova - Fjordstova AS
34/24 Luster Trelastlager AS - Søknad om finansiering av nybygg
35/24 Søknad om forskottering av spelemidlar - Idrettslaget
Bjørn - sykkelbane Luster idrettspark
36/24 Sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk for perioden 2024 - 2028
37/24 Kvartalsrapport 1. kvartal 2024. Budsjettregulering.
38/24 Årsrapport for Luster kommune 2023
39/24 Årsrapport Lustrabadet KF 2023
40/24 Nyval etter at Bård Flattun Lilleeng flytter frå kommunen.

41/24 Orienteringar, drøftingar og open post
42/24 Referatsaker