RADIO LUSTER

NATTSENDING

 

VÅRT HOVUDPROGRAMDen vekentlege nattsendinga fredag frå kl 22.00 og til ca kl 01.00 er Radio Luster sitt mest

innhaldsrike program. Det inneheld reportasjar og intrevju bunde saman med musikk.

Innringingskonkurransar er og faste innslag i desse sendingane.

Helsingar frå og til våre lydarar er også ein del av sendingane. Informasjon om

arrangement  av ymse slag vert formidla på radioen gratis.


Desse er for tida programleiara på nattsendingane:


Jorunn Grete Ugulen

Finn Skare

May Iren Lund

Stefan Åberg

Tomas Skjerven

Kjell Opheimshaug

Kristen Ormberg

Asbjørg Ormberg

Erling Eide


Teknikarar:


Steinar Teigen

Halvard Johan Bolstad

Finn Skare
Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare