NATTSENDING

 

VÅRT HOVUDPROGRAMDen vekentlege nattsendinga fredag frå kl 22.00 og til ca kl 01.00 er Radio Luster sitt mest

innhaldsrike program. Det inneheld reportasjar og intervju bunde saman med musikk.

Innringingskonkurransar er og faste innslag i desse sendingane.

Helsingar frå og til våre lydarar er også ein del av sendingane. Informasjon om

arrangement  av ymse slag vert formidla på radioen gratis.


Desse er for tida programleiargruppene på nattsendingane:


Jorunn Grete Ugulen

Mia Alme


May Iren Lund

Roger Carlsen

Kjell Opheimshaug

Erling Eide


Kristen Ormberg

Asbjørg Ormberg

Erling Eide


Teknikarar:


Steinar Teigen

Halvard Johan Bolstad

Finn Skare