RADIO LUSTER

40 minuttar med prestevikaren

Eit program med prestevikaren Trond Fr. Johansen


Nytt program kvar mandag kl 21.00


Vert sendt i reprise kvar dag, unnateke onsdag, fram til laurdag kl 21.00 og søndag kl 09.00


Denne veka har me problem  med opptaket.


Til toppen


Radio Luster     Rådhusvegen 5  6868 Gaupne   -   Tlf 57 68 14 10    -   E-post: post@radioluster.no    -    Nettansvarleg Finn Skare