RADIO LUSTER

40 minuttar med prestevikaren

Eit program med prestevikaren

Trond Fredrik Johansen

Nytt program kvar mandag kl 21.00


Vert sendt i reprise kvar kveld, unnateke onsdag. 

Søndag også kl 09.00


Her kan du høyre denne vekas program.

                             Tidlegare program: